Çarşamba, Mayıs 20

Yazma Listesi...

1. Alexis de Tocqueville' nin,

"Amerika'nın özelliği hayat dolu olması;
herşey, herkes değişim halinde.

Amerika'nın özelliği tekdüze olması;
değişen herşey, herkes, birbirine benziyor."

sözü üzerine felsefi / kültürel / politik temelleri olan bir genelleme.

2. Modern (faşizm-nazizm-sosyalizm) sonrası / milliyetçilik - ulus devlet sonrası / iki büyük savaş + soğuk savaş sonrası / ideolojiler sonrası / 20. yy sonrası (ne sonrası derseniz deyin) yeni çağın malum küresel - maddeci <Obey - Consume - Die> hayat anlayışının insana dayattığı esaret üzerine isyan tahriği. (+ Çözüm arayışına girecek birikimin felsefi / sosyolojik / tarihsel kaynakları ne olabilir)

3. Türkiye'nin kısmen daha "...sonrası" aşamasına bile geçememiş olmasının sancıları üzerine. (bir sonraki konu ile birleştirilebilir)

4. Fikirlerine çok güvendiğim bir ağabeyimden, tam da fincancı katırlarının (iyi saatte olsunlar, cunta kalıntısı, müesses nizam, gerçek iktidar, oligarşi, rejim, devlet, bürokrasi, iç sömürge, Ergenekon vs. ne derseniz) "İslami kesimdeki milliyetçi eğilimlerden faydalanma" politikasını güttüğü bu dönemde, temel fikri 'asıl Ermeni'lerin Türkleri katlettiği' olan, bol fotoğraflı, sürekli Hrant'ın katlinden sonraki "Hepimiz Ermeni'yiz" eylemine "Siz bunları bilmezsiniz, çünkü siz Ermeni'siniz" diye laf sokan(!), ve "...biz de Türk'üz!" vurgusu ile devam eden bir agresif / neo-ırkçı / bölücü powerpoint slaytı almamdaki anlam, Kemalist'i islamcısı, solcu(!)su sağcısıyla, her kesimden insanların içine işlemiş bu (devletçi) milliyetçiliğin ve ittihatçılığın psikolojik / tarihsel kökenleri üzerine analiz. Bonus olarak 28 Şubat mağduru dindarların, 38 Dersim'le taçlanan sürecin mağduru Kürtlerin, 1915 İTC mağduru Ermenilerin, 71 - 80 mağduru solun, 60 mağduru sağın vs. sadece kendi mağduriyetlerini görmeleri, mağduriyetlerini yaratan güce karşı en azından demokrat duruş bazında birleşmemeleri ve birbirlerine karşı bu gücü desteklemeleri üzerine nedensel psikolojik / patolojik / sosyolojik / ideolojik tahlil ve teşhis. Türk siyasetindeki oportünizm ve şahısların/söylemlerin dönemsel - konjonktürel değişimleri üzerine örneklemelerle birlikte (demokratik söylemler / otokratik söylemler bağlamında) İlaveten Türk üniversiteleri ile ABD/Avrupa üniversitelerini bazı yönlerden karşılaştıran birkaç cümle ile

5. ABD'nin kimi sömürge-müttefiklerine demokrasi / kimilerine darbe-totaliterizm / kimilerine de şiddet lutfettiği (ABD'nin silah-petrol / bilgisayar veya gençlere kurşun sık(tır)ma ülkelere silah satma / ekonomi yaratıp bilgisayar satma ikilemi üzerine Çetin Altan'ın "insan öldüre öldüre bilgisayar-otomobil alacak insan kalmaması krizi" bakışı üzerinden) bu emperyal düzende, dünya üzerinde oluşan tek bir fotoğraf karesindeki farklı çağlar gökkuşağının incelenmesi. 21. yy'ın, 20. yy'ın ve 19.yy'ın birarada yaşandığı dünya ve ülke konjonktürü / panoraması üzerine tespit.

6. ABD'de 68 baharı ve Vietnam dönemi yaşananların, bizde yaşanması muhayyilesi üzerinden, muhtemel aydın (!) ve medya tepkileri üzerine, düşsel yolculuk ve nedensel psikolojik/tarihsel analiz (Pentagon eylemi, ırkçılığa ve savaşa karşı duruş vs.)

7. Şiddet temelinden din ve modernite savaşı üzerine, kendi bakışımın "inanç"la "bilgi" arasında, "bilinç yaşamı belirler" ile "yaşam bilinci belirler" arasında, "evrimin dini" söylemi ile "dinlerin evrimi" söylemi arasında belirleme denemesi. Bireyin doğanın (natürizm), tarihin (historizm) ve toplumun (sosyolojizm) cenderesinden bilim ile çıkması ile kendi benliğinin zindanından inanç/aşk ile çıkması arasında, kafakarışıklığı ve insanın idrak yetersizliği ile, sonsuzluk kavramı ve "ölüm"ün kesinliği üzerine, dünyadaki sonsuzluk örneği (bkz. sayı) üzerinden felsefi sorgulama.

8. Yeni ve eski kemalist kesimin (yalnızca ciddiye alınabilecek olanlarının) sosyolojik/psikolojik köken analizi. "Over-confident" yapı ve önyargı - tabu - simge kavramları üzerinden, dine karşı pozitivizmi savunurken, gericiliğe karşı çağdaşlığı (bkz. Retro Takılmak, Sevan Nişanyan, bu blog) savunurken, ideolojik bağlamda (özellikle tarih/sosyoloji ve politikada) "kesin inanç" ile "sorgulama (şüphe)" arasındaki konumları üzerine araştırma ve çelişki analizi.

9. Toplumdaki Stockholm sendromu üzerine sosyopsikolojik tahlil. Özelde Kenan Evren'den gerçekten nefret mi ediyoruz nefret eder gibi mi yapıyoruz sorunsalı üzerinde güce tapma eğiliminin / korkunun / ikiyüzlülüğün tarihsel köken nezdinde analizi.

10. Birinci Savaş / İkinci Savaş / Soğuk Savaş tarafı ülkelerin 20. yy. tarihleri üzerine kapsamlı bir araştırmadan sonra, tarihsel temelden hareketle, felsefi-sosyolojik bağlamda, süreç ve gelinen noktaya yeniden bütünsel bir bakış.

11. 20. yy.dan bugüne bakiye kalan olgulara bakış. Fikirsel/ideolojik tartışma forumları gözlemlenerek, konu, jargon ve teori bazında incelenerek eğilimlerin belirlenmesi ve 20. yy. etkilerinin araştırılması, bu etkilerde tarihsel olaylar (Nazizmin / faşizmin yenilmesi, SSCB'nin çökmesi vs) bazında etki analizi.

12. İnsanı hayvandan ayıran özelliklerin not edilmesi. Dünya üzerinde ve tarihte ideoloji / rejim vs. yönetim-düşünce sistemlerinin incelenerek karşılaştırmalı çalışma yapılması. Demokrasi tarihi üzerine kısa bir bakış ve İkinci Savaş / Soğuk Savaş süreçleri ve sonuçları üzerine konuyla ilgili birkaç değerlendirme. Farklı savaş galibiyeti senaryoları üzerinden muhtemel etkiler ve olaylar üzerine düşsel fikir egzersizi.

13. Sömürü, şiddet, savaş gibi suçların engellenebileceği, özgürlük, refah ve adaleti temin edebilen bir yaşam - yönetim - ideoloji üzerine düşsel (ütopik) deneme ve tarihsel/ekonomik/antropolojik/sosyolojik bir realite özetiyle karşılıklı sorgulama.

14. Tarihin genel olarak yargılaması ve yeni çağın getirdikleri üzerine, İnsan... Nereye? tarzı bir bakış. Ardından Einstein'in "Milliyetçilik insanlığın kızamığıdır" sözü temelinde, ülkemiz ve bugünkü milliyetçilik / kemalizm bağlamında tarihsel bazdan gelecek üzerine değerlendirme. Çalkantıların muhtemel şiddeti ve süreci üzerine görüş / tesbitler. (considering ABD, Ortadoğu, İsrail, AB, Rusya, Enerji, Savunma, Demokrasi, Rejim vs.)

15. Güney Kore / Kuzey Kore (1950-2000), Güney Kıbrıs / KKTC (1970-2000), Yunanistan / Türkiye (1970-2000), İspanya / Türkiye (1970-2000), İtalya / Türkiye (1970-2000), Almanya / Türkiye (1945-2000), İngiltere / Osmanlı (1750-1918), ABD / Rusya (1945-1991) tarihsel bazda ekonomi - toplum - eğitim -sağlık - bilim - özgürlük - katılım - adalet - hukuk - yaşam kalitesi vs. süreç itibarı ile nedensel karşılaştırma ve sonuçlar üzerine Türkiye'nin gelecek rolünü de değerlendirerek birkaç söz.


Aga beni aşar be!

...

Önyargılı, seviyesiz, küfürbaz, çıkar savunucusu, "insan"ı temel almayan ve yüzeysel şahıslar hariç, fikir öne süren, dinleyen, düşünen, arayan, talep eden, araştıran, sorgulayan, bilen, inanan herkese saygıyı, fikir teatisini, yaratıcı tartışmayı ve etkili iletişimi borç bilirim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Hiçbir Şey Bilmeyen Adam

2 yorum:

zihni dedi ki...

bir alt yazı yorum pencersinde dediğim "en kısa zaman" biraz uzun oldu ama,
bunu yazının uzunluğuna sayın lütfen, çünkü, anlamak için dikkatli ve yavaş okunmalı diye düşündüğümdendir.

Anladığım kadarıyla 15 maddelik bir yazı projeniz var. Bu başlık özetlerini genişeterek bir kitap haline getireceğinizi anlıyorum.

Her maddeyi bir makale olarak ve makaleler arası bir bağlantı mı düşünüyorsunuz?
Bu kapsamda yeni yorumlar yapılabilir.

Shere Khan dedi ki...

zihni bey,

yazdıklarımı okunmaya, hatta dikkatli okunmaya layık bulduğunuz için çok teşekkür ederim.

yazma listesi, öyle doğaçlama, şu konulara göz atmalı, şunları bir düşünmeli, belki de hakkında yazmalı diye düşündüğüm birkaç konu başlığını listeleme ihtiyacıydı, belki not etmek için.

uzun süredir kafamı kurcalayan ise, dostlarımın övgü ve teşviklerinden belki de, bir tarzımın olup olmadığı, kendimi ifade edip edemediğim, okunmaya değer şeyler yazıp yazamadığımdır.

yoksa, kitap yazmak, şu anda, şu bilgi düzeyimde, haddime değil diye düşünüyorum.

ama sizin söylediğiniz proje de ne yalan söyleyeyim aklımdan -hayalimden- geçmiyor değil.

birkaç yıldır, kendi çapımda bir kütüphane oluşturmaya muvaffak oldum. büyüyen bir kitaplık.

zamanla, birikimle, gerçek bir yazar olgunluğuna ulaşmayı hedefliyorum.

daha önce söylenmeyenleri söyleyecek, veya, insana hitap edebilecek tıynette bir okur/yazar olduğumda, elbette kitap yazmak isterim.

ancak şu anda da, blogdaki yazı denemelerine, fikir kekelemelerine de kıymetli yorumlarınızı, üslup, tarz, fikir ve içerik açısından eleştirilerinizi saygı ve minnetle karşılarım.

tekrar teşekkürler.

saygılar.